Laatste versie 3.0.2(0)

Hoe deel je een team?

Wanneer je een team wilt delen tijdens de bèta-fase lukt dit alleen wanneer degene met wie je wilt delen al een account heeft en deze persoon ook als bèta-tester is aangemeld (als bèta-tester kun jij ons een verzoekje toesturen en aangeven om wie het gaat). Wanneer deze versie live gaat zal je kunnen delen door simpelweg een e-mailadres van degene in te vullen. Deze persoon zal dan automatisch een uitnodiging krijgen om een account aan te maken wanneer deze nog geen account heeft.

Is bovenstaande geregeld? Je gaat als volgt aan de slag:

  1. klik op “team”
  2. klik op “team delen”
  3. vul het e-mailadres in van degene met wie je het wilt delen en druk op “deel”

De ontvanger krijgt een e-mail met daarin een uitnodiging, wanneer de link in de e-mail wordt gevolgd zal automatisch de app worden geopend en zal deze persoon op zijn dashboard de uitnodiging vinden.

Rollen: assistent of manager

Je kunt na het verzenden van de uitnodiging een aanpassing maken in de rol van degene die je uitnodigt: assistent of manager.

Een manager mag echt aanpassingen doorvoeren aan spelers, wedstrijd-opzetten en dergelijke. Een assistent is beperkter in mogelijkheden en zal geen basisinstellingen van jouw team kunnen aanpassen. Een assistent kan wel een wedstrijd starten en bijhouden en andere taken die hiermee verband houden.

Eigenaarschap

Jij blijft de eigenaar van het team. In een later stadium zullen we ook overdracht van het eigenaarschap gaan uitwerken. Doordat jij eigenaar bent kun je altijd personen met wie je het team hebt gedeeld weer verwijderen of een andere rol toekennen.