Laatste versie 2.2.2(0)

Privacy verklaring

Website: https://www.coachamigo.nl
Bedrijfsadres: Crooswijksesingel 50c
3034CJ Rotterdam
Mail: support@coachamigo.nl


Gegevensbeleid

Als onderdeel van onze missie om sport breder toegankelijk, visueler, leuker en sterker te maken, geven we jou de mogelijkheid om met behulp van onze producten/diensten gegevens te verzamelen en te delen. Dit beleid beschrijft welke gegevens wij (Coach Amigo) verzamelen en hoe deze worden gebruikt en gedeeld.

Houd er rekening mee dat dit gegevensbeleid van toepassing is op alle merken, producten en diensten van Coach Amigo.


Privacy Statement

Wij, Coach Amigo (en de ontwikkelaars erachter: Coöperatieve Free amigos U.A.), vinden jouw privacy enorm belangrijk. Wij verzamelen en gebruiken de door jou aan ons verstrekte gegevens met volledige inachtneming van alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens. Hieronder zullen we dit verder toelichten.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Coach Amigo verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel (account) op deze website of in de app aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website en app
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type


Inhoud en informatie delen

Jij bent eigenaar van alle inhoud en informatie die je op Coach Amigo plaatst. Verder gelden de volgende bepalingen:

 • Alle inhoud waarvoor intellectuele-eigendomsrechten gelden, zoals foto’s en video’s (IE-content), geef je ons specifiek de volgende toestemming: je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van IE-content die je op of in verband met Coach Amigo plaatst (dit noemen we: IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-content of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij deze inhoud niet hebben verwijderd.
 • Wanneer je IE-content verwijdert, wordt deze zo snel als mogelijk verwijderd van al onze servers. Dit betekent echter dat verwijderde inhoud gedurende een redelijke tijd wellicht aanwezig blijft in onze back-ups (deze zijn niet beschikbaar voor anderen).
 • Wanneer je inhoud of informatie met de instelling “Openbaar” publiceert, betekent dit dat je iedereen, inclusief mensen buiten Coach Amigo, toestemming geeft om die informatie te bekijken.


Bescherm de rechten van anderen

Coach Amigo respecteert de rechten van anderen en verwachten dat jij dit ook doet.

 • Je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op Coach Amigo waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.
 • We kunnen inhoud en informatie die je op Coach Amigo plaatst verwijderen indien we vinden dat hiermee onze beleidsregels worden geschonden.
 • Als we je inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en je denkt dat dit onterecht is, kun je bezwaar maken.
 • Als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen we je account indien terecht deactiveren.
 • Je zult geen gebruik maken van onze auteursrechten, handelsmerken of merken die hier op een verwarrende manier op lijken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan na onze schriftelijke toestemming.
 • Als jij informatie over gebruikers van Coach Amigo verzamelt, moet je hun toestemming krijgen, duidelijk maken dat jij (en niet Coach Amigo) degene bent die de informatie verzamelt en een privacybeleid publiceren waarin je uitlegt welke informatie je verzamelt en hoe je deze gebruikt.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Coach Amigo verwerkt wellicht gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Dit betreft naast persoonsgegevens ook het gebruik van foto’s en video’s (IE-content). Coach Amigo adviseert jou om het gebruik van deze gegevens vooraf duidelijk kenbaar te maken bij ouder(s) of voogd van deze groep (je spelers). En bezwaren hiertegen te respecteren. Wij verwijzen je hieromtrent naar “Inhoud en informatie delen” en “Bescherm de rechten van anderen beschermen”.

We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@coachamigo.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben

Coach Amigo verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling, wanneer dit van toepassing mocht zijn
 • Verzenden van updates over onze dienst(en) en producten
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Coach Amigo analyseert jouw gedrag op de website en in de app om daarmee onze website en app te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Hoe wij jou iets zullen mededelen

Dit is een reden waarom het belangrijk voor je is om ervoor te zorgen dat je basis-informatie correct en actueel is. We kunnen je zodoende kennisgevingen per e-mail sturen (naar het e-mailadres dat aan je account is gekoppeld). Ook zullen we berichten op onze website(s) plaatsen met betrekking tot de betreffende service.


Hoe lang we gegevens bewaren

Coach Amigo zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is tot 12 maanden na opzegging van je account.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.


Delen met anderen

Coach Amigo deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Coach Amigo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Coach Amigo jouw persoonsgegevens alleen met jouw nadrukkelijke toestemming aan andere derden.


In kaart brengen websitebezoek en app-gebruik

Coach Amigo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website/app wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Coach Amigo gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website/app naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website/app goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website/app optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website/app hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@coachamigo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. Coach Amigo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken, op jouw verzoek reageren.

Je kunt ons ook bereiken via:

Website: https://www.coachamigo.nl
Coöperatieve Free amigos U.A.
Telefoonnummer: +31 (0)10 7371190
Bedrijfsadres: Crooswijksesingel 50c
3034CJ Rotterdam


Beveiliging

Coach Amigo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@coachamigo.nl.

Coach Amigo heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.


Speciale bepalingen voor software

 • Als je onze software downloadt of gebruikt, zoals de app of een invoegtoepassing voor een browser, ga je ermee akkoord dat de software zo nu en dan upgrades, updates en extra functies van ons downloadt en installeert om de software te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen.
 • Het is niet toegestaan broncode te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we je uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven.


Kosten voor gebruik

Coach Amigo is op dit moment in de “Beta-Fase”. Dit betekent dat de dienst nagenoeg volledig functioneert en dat we onze tijd en resources voornamelijk aanwenden om de dienst(en) te perfectioneren. Wij waarderen ten zeerste dat je in deze fase gebruik wilt maken van onze dienst(en) en bieden ze daarom gratis aan. Wel houden wij de mogelijkheid open om in de toekomst een vergoeding te vragen voor de door Coach Amigo geleverde dienst(en). Uiteraard word je ruimschoots vooraf geïnformeerd. Je zult op dat moment vrij zijn om het gebruik stop te zetten of bij tevredenheid deel uit te blijven maken van het Coach Amigo platform. Wij garanderen hierdoor dat je nooit voor onverwachte kosten komt te staan.


Beëindiging

Wanneer je dit gegevensbeleid schendt of op andere wijze een risico of mogelijk juridisch risico voor ons creëert, kunnen we je toegang tot Coach Amigo geheel of gedeeltelijk stopzetten. We zullen je hierover via e-mail informeren of wanneer je probeert je account te openen. Je kunt je account op elk moment verwijderen of deactiveren.